Klinikai és mikrobiológiai paraméterek változása nem sebészi kezelés hatására krónikus parodontitiszben

Dátum
Szerzők
Pletka, Fanni
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A parodontopatogén baktériumok azonosítása nagy szerepet játszik a fogorvosi gyakorlatban. Nemcsak a különböző fogágybetegségek manifesztációjának feltárása érdekében fontos, hanem az egyre nagyobb hangsúlyt kapó szisztémás betegségekben játszott szerepe miatt is. A baktériumok detektálása során célirányos kezeléseket is biztosíthatunk a betegek számára, ezáltal megelőzve a fogágybetegségek súlyosabb komplikációit. Vizsgálatunk során a krónikus parodontitiszben szenvedő betegek szubgingivális baktériumflórájának azonosítása polimeráz láncreakciós technika segítségével történt. Célunk az egészséges és a krónikus parodontitiszben szenvedő betegek baktériumflórájának az összehasonlítása, összefüggések keresése a betegség klinikai képe és a baktériumflóra között.
Leírás
Kulcsszavak
krónikus parodontitisz, parodontopathogén kórokozók, Perio Analyse
Forrás