A dolmányos varjú (Corvus cornix Linnaeus, 1758) mozgásmintázata és rövid távú túlélése városi környezetben

Dátum
Szerzők
Paládi, Petra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolmányos varjú (Corvus cornix) az utóbbi évtizedekben erőteljesen urbanizálódik, és egyre nagyobb számban van jelen a világ számos nagyvárosában, így Debrecenben is, ami számos problémát vet fel a városi fauna és a lakosság szempontjából egyaránt (fészekfosztogatás, predáció, szemetelés, zajongás, agresszivitás). A fent említettek tükrében elképzelhető, hogy jövőben városi állományszabályozásukra lesz szükség, aminek tervezéséhez elengedhetetlen a faj minél alaposabb megismerése. Dolgozatom ehhez kíván hozzájárulni, célkitűzése ugyanis ismeretek szerzése a dolmányos varjak territóriumnagyságáról, területhasználatáról, túléléséről városi környezetben, melyekről ezidáig kevés információ áll rendelkezésünkre.
Leírás
Kulcsszavak
dolmányos varjú, urbanizáció, területhasználat, szárnybiléta
Forrás