A kiberzaklatás jelensége, valamint kapcsolata a kognitív érzelemregulációval és a diszfunkcionális attitűdökkel serdülőknél

Dátum
Szerzők
Rácz, Annamária
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat elsődleges célja a kiberzaklatás jelenségének 13-18 éves debreceni diákok körében történő vizsgálata, valamint az elektronikus úton történő iskolai bántalmazás kognitív érzelemregulációval, illetve diszfunkcionális attitűdökkel való kapcsolatának felderítése. A tanulmányban felvetődik a kérdés, hogy a kiberzaklatás mely típusai milyen gyakorisággal jelennek meg, és hogy a diákok milyen súlyosnak érzékelik az egyes zaklatásformákat egymáshoz viszonyítva. Vizsgálatra kerül az anonim elkövetők problémája, valamint az elkövetésben és viktimizációban való részvétel nemhez és iskolatípushoz kapcsolódó különbségei is. A zaklatási tendenciák alapján kialakított csoportok esetében megjelenő kognitív érzelemszabályozással és diszfunkcionális attitűdökkel tapasztalt összefüggések, valamint a csoportok közötti eltérések is bemutatásra kerülnek.
Leírás
Kulcsszavak
kiberzaklatás, cyberbullying, diszfunkcionális attitűd, kognitív érzelemreguláció, elektronikus iskolai bántalmazás
Forrás