Vas megye határmenti járásainak fejlettségi összehasonlítása, különös tekintettel a járásközpontokra

Dátum
Szerzők
Erdős, Zsuzsanna Benigna
Hegedűsné Baranyai, Nóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A területi fejlődés és fejlettség mindenütt az egyik legsokoldalúbban kutatott kérdésköre a regionális tudománynak. Több évtizede folyik a regionális egyenlőtlenségek statisztikai alapokon való vizsgálata. Vizsgálatunkban Vas megye 4 határmenti járásának járásközpontjait tekintjük át, különös tekintettel a fejlettségbeli különbségeikre.
Leírás
Kulcsszavak
Vas megye, járások, járásközpont, regionális egyenlőtlenségek, területi fejlődés
Forrás
Gyűjtemények