Festetics DI

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 5 (Összesen 182)
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  A takarmány komponensek változtatása és az alom kezelésének hatása a vizelet ammónia kibocsájtására lovakkal végzett kísérletben
  Restás, Zsuzsa; Such, Nikoletta; Bartos, Ádám; PhD hallgató; egyetemi oktató, kutató
  Kutatásunk elsődleges célja annak vizsgálata volt, hogy a takarmány komponensek változtatása, valamint az alom kezelése milyen hatással van a vizelet ammónia kibocsájtására. A kísérletet négy felnőtt ló bevonásával végeztük. Az állatok elhelyezése szalmával almolt egyedi bokszokban történt. Az alap takarmány zab és széna volt. A kísérlet három fő részre tagolódott. Az első részben az almot két napon át probiotikumos alomkezelővel kezeltük. A kísérlet második részében a lovak abrak takarmányát probiotikummal egészítettük ki 8 napon át, majd ismét két napos alomkezelés következett. Ezt követően az állatok két héten át ismét az alaptakarmányt fogyasztották. Munkánk harmadik részében a zabot magas biológiai értékű fehérjét tartalmazó tápra cseréltük, melyet az állatok 12 napig fogyasztottak, majd megismételtük az alomkezelést. A mintavétel a vizelettel szennyezett szalmából, az alom több pontjából, valamennyi kísérleti periódus végén az alom kezelése előtt és után történt. A kísérlet végén meghatároztuk a minták szárazanyag-tartalmát és ammónia kibocsájtását. Eredményeink alapján mind a takarmány probiotikumos kiegészítése, mind padig a magas biológiai értékű fehérje etetése csökkentette az ammónia kibocsájtást, az alomkezelő esetén viszont egyedül a takarmány probiotikummal történő kiegészítésekor tapasztaltuk az ammónia kibocsájtás csökkenését.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Effect of multiphase feeding on the production traits and nitrogen flow parameters of growing pigs
  Koltay, Ilona Anna; Benedek, Zsuzsanna; Hegedűsné Baranyai, Nóra; Farkas, Levente; László, Ivett; Török, Nándor; Such, Nikoletta; Wágner, László; Dublecz, Károly; PhD hallgató; egyetemi oktató, kutató
  The efficiency of protein nutrition is crucial for the production of animal products in many ways. Protein-rich feeds are the most expensive components of the diets that are not available in sufficient quantities in the countries of the European Union. Because only 70-80% of the protein content of feed is absorbed from the digestive tract and the utilization of the absorbed fraction is even less than the digestibility, a significant proportion of the feed protein consumed by farm animals is excreted via urine and faeces. Due to this, animal production is estimated to account for 80-90% of ammonia emissions in the European Union. The aim of this study was to investigate the effects of multiphase feeding on the production parameters and N excretion of pigs. Based on our results, the application of multi-phase feeding, without deterioration of production parameters, has a positive effect on the N-retention of pigs and thus reduces the rate of N-excretion and ammonia emission. Although the use of multi-phase feeding can generate additional transportation costs, due to the reduction in feed costs, it can even improve the profitability of production.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Broilact vakbél-izolátum hatása broilercsirkék vakbél-bakterióta összetételére a fejlődésük korai szakaszában
  Farkas, Valéria; Such, Nikoletta; Molnár, Andor; Pál, László; Menyhárt, László; Csitári, Gábor; Dublecz, Károly; PhD hallgató; egyetemi oktató, kutató
  A szerzők napos korban adagolt Broilact (BL) kizárólag hasznos baktérium törzseket tartalmazó vakbélizolátum hatását vizsgálták a brojlercsirkék vakbél-bakterióta összetételére. A kísérlet során csoportonként (kontroll és BL-al kezelt) 6-6 csirke vakbél béltartalom mintája került összegyűjtésre, a kísérlet 7. és 14. napján egyaránt. A bél-mikrobióta és a BL készítmény (n=3) baktérium összetételének meghatározása 16S rRNS gén V3-V4 régiójának szekvencia analízisével történt, Illumina Miseq platform segítségével. A naposkori BL kiegészítés szignifikánsan csökkentette a Lactobacillusok (P<0,044) gyakoriságát a vakbél béltatalomban. A mintavételi időpontok tekintetében a Clostridium-ok (P<0,007) és Enterococcus-ok (P<0,002) gyakorisága szignifikánsan emelkedett az életnapok előrehaladtával. A BL kiegészítés alkalmazása mellett hasonló vakbél bakterióta összetételt tapasztaltunk mint a kontroll csoportban; eredményeink alapján igazolodott, hogy a termék valóban olyan baktérium törzseket tartalmaz, melyek megtalálhatóak a baromfi bélrendszerében is.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Composition of intestinal bacterial community in ducks through high-throughput amplicon sequencing of 16S rRNA gene
  Farkas, Valéria; Molnár, Andor; Menyhárt, László; Such, Nikoletta; Rawash, Mohamed Ali; Dublecz, Károly; PhD hallgató; egyetemi oktató, kutató
  Little research has been conducted on the gut microbiome of the duck, although global duck meat production is steadily rising. The aim of the present study was to compare the composition of caecal microbiota of Cherry Valley ducks with the results of previous research. In total, 120 one-day-old ducks were purchased from a commercial hatchery and randomly assorted into 12 pens which had wheat straw litter as bedding material. On day 42, caecal chymus samples were collected from 12 pens including 2 ducks per pen. Samples in each pen were pooled after DNA extraction and analyzed by 16S rRNA gene targeted Illumina MiSeq sequencing. Bacteroidetes (59.36%), Firmicutes (30.70%), Proteobacteria (5.45%) were the dominant phyla in the caecum. At the genus level, Bacteroides, Prevotella, Megamonas, Barnesiella, Helicobacter were most abundant (31.35%, 17.20%, 6.78%, 3.79% and 2.49% respectively)
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Egy inszekticid és egy fungicid együttes toxikus hatása a házityúk-embriók fejlődésének korai időszakában
  Szabó, Rita; Major, László; Lehel, József; PhD hallgató; egyetemi oktató, kutató
  Vizsgálatunkban a Nurelle-D 50/500 EC (50 g/l cipermetrin + 500 g/l klórpirifosz) inszekticid és a Mystic 250 EW (250 g/l tebukonazol) fungicid készítmény egyedi és együttes toxikus hatásait tanulmányoztuk házityúk tesztszervezeten. A rovarölő szert 0,2%-os, a gombaölő szert 0,4%-os töménységű emulzióban alkalmaztuk, injektálásos kezelési módot alkalmazva. A keltetést a kezeléseket követően indítottuk el. Az inkubáció harmadik napján az embriókból csírakorong metszeteket készítettünk az embrionális fejlődés korai szakaszának vizsgálata céljából. A tárgylemezen rögzített és ozmium-tetroxid-oldattal festett, fixált embriókat fénymikroszkóp alatt tanulmányoztuk. Az embriómortalitási adatok és a fejlődési rendellenességek statisztikai elemzését Fisher-féle egzakt teszttel végeztük. A statisztikai értékelés eredménye alapján, a vizsgálati anyagokkal egyedileg kezelt csoportokban az embriómortalitás és a fejlődési rendellenességek előfordulása kismértékben emelkedett. Az együttes kezelés eredményeként szignifikáns mértékben nőtt az embrióelhalás, a fejlődési rendellenességek előfordulásának növekedése azonban nem volt szignifikáns mértékű. A növényvédő szerek egyedileg és kombinációban is embriótoxikusnak bizonyultak a házityúk-embriókra fejlődésük korai időszakában, teratogén hatás viszont nem volt igazolható. Additív jellegű együttes méreghatás érvényesült.