Női jogok, családi szerepek, munkaerőpiaci helyzet

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatom fő témája a 21. századi nők helyzete a munka és a magánélet terén. A dolgozatom célja, hogy bemutassam, hogy a modernnek ítélt világunkban még mindig megtalálhatók a nemek közötti egyenlőtlenségek különböző pillérei. Ebből adódóan a kutatásom célja bemutatni a nemek közötti bérszakadék és a hétköznapokban tapasztalt egyenlőtlenség értékét és mértékét. A kutatásomhoz másodlagos elemzést használtam. Központban a 18-40 év közötti korcsoport áll. A szakdolgozatom az aktív munkavállalókra és kisgyermekes anyákra fókuszál. A dolgozatban a munkahelyi szegregációból fakadó bérkülönbséget és munkahelyi egyenlőtlenséget mutatom be.

Leírás
Kulcsszavak
családi szerepek, bérszakadék, feminizmus
Forrás