Izoniazid reakciója peroxomonoszulfát-ionnal

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Ezen szakdolgozat tárgya az izoniazid és a peroxomonoszulfát-ion közötti reakció kinetikai vizsgálata. Előkísérleteimben megállapítottam, hogy a két reaktáns között a várakozásoknak megfelelően valóban végbemegy a redoxireakció. Egyértelmű jeleket találtam arra, hogy ez a reakció több lépéses, de az első, általam tanulmányozott lépés időskálája általában elfogadhatóan elkülönült a későbbi lépésekétől. A reakció kinetikáját széles pH-tartományban tanulmányoztam. A pH-tól függetlenül minden körülmény között az izoniazidra vonatkozó részrend egynek adódott. Savas közegben ezt a kezdeti sebességek módszerével igazoltam, míg lúgos közegben pszeudo-elsőrendű illesztésekre is lehetőség volt. A savas közegben végzett mérésekben egyfajta telítési jellegű görbét kaptunk, míg lúgos közegben a pszeudo-elsőrendű sebsségi állandók minden esetben lineárisan függtek az oxonkoncentrációtól, de számottevő pozitív és negatív tengelymetszetek fordultak elő, amelyek összetettebb mechanizmusra utalnak.

Leírás
Kulcsszavak
izoniazid, peroxomonoszulfát, fotometria, kinetika, oxon
Forrás