Élesztőgombák fajok közötti hibridizálása és a hibridgenomokban lejátszódó poszt-zigotikus események vizsgálata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Tanszékünkön évtizedek óta folyik az interspecifikus Saccharomyces hibridek genetikai kutatása, amely eddig leginkább a nukleáris genom és a hibridek sterilitásának vizsgálatára terjedt ki. Ezúttal a mitokondriális genom öröklődését szerettük volna górcső alá venni. Célul tűztük ki nagyszámú Saccharomyces cerevisiae x Saccharomyces uvarum hibrid izolálását és a különböző mitotípusú hibridek vizsgálatát. A mitokondriális DNS (mtDNS) öröklődésének vizsgálatát interspecifikus Saccharomyces uvarum x Saccharomyces kudriavzevii x Saccharomyces cerevisiae hármas hibridekre is kiterjesztettük. Különböző törzspárosításokkal 79 interspecifikus S. cerevisiae x S. uvarum hibridet hoztunk létre. Kísérleteink azt mutatják, hogy a törzspárosítás erősen befolyásolja a hibridek mitotípusát. Először izoláltunk viszonlyag nagy számban rekombináns mtDNS-sel rendelkező interspecifikus Saccharomyces hibrideket. Eredményeink arra utalnak, hogy a rekombináció valószínűleg nem véletlenszerű helyeken történik a két törzs mtDNS-e között. A mtDNS rekombinációja az intraspecifikus hibridekhez hasonlóan, az interspecifikus hibridek respirációs képességét is sok esetben negatívan befolyásolta magas hőmérsékleten. Kimutattuk azt is, hogy mtDNS a legtöbb esetben a szülői hibridekhez képest változatlanul adódott tovább a spóraklónokba, viszont a meiózis során viszonylag gyakran megfigyelhető volt deléció is. A hibridek fertilitás-vizsgálata során azt tapasztaltuk, hogy a spóraképző képességét a mitotípus a legtöbb esetben nem befolyásolta. Nem tapasztaltunk mitonukleáris inkompatibilitást az interspecifikus hibridek nukleáris genomja és a különböző mitotípusok között (S. cerevisiae, S. uvarum, rekombináns).


Genetic research on interspecific Saccharomyces hybrids has been carried out in our laboratory for decades, thus far with a primary focusing on the nuclear genome and sterility of hybrids. This time we wanted to look at the inheritance of the mitochondrial genome. We aimed to isolate a large number of Saccharomyces cerevisiae x Saccharomyces uvarum hybrids and to study the different mitotypic hybrids. The inheritance of mitochondrial DNA (mtDNA) was also examined in interspecific Saccharomyces uvarum x Saccharomyces kudriavzevii x Saccharomyces cerevisiae triple hybrids. By crossing different parental strains, 79 interspecific S. cerevisiae x S. uvarum hybrids were generated. Our experiments show that the choice of parental strains strongly influences the mitotype of hybrids. For the first time, we isolated a relatively large number of interspecific Saccharomyces hybrids with recombinant mtDNA. Our results suggest, that recombination was likely to occur at non-random sites between the mtDNA of the S. cerevisiae and the S. uvarum strains we used. Similarly to intraspecific hybrids, recombination of the mtDNA often negatively affected the respiratory capacity of interspecific hybrids at high temperatures. We have also shown that in most cases, the mtDNA is passed on unchanged from the parental hybrids into the spore clones, but deletions during meiosis are relatively common. During analysing the fertility of the hybrids, we found, that in most cases the sporulation ability of the hybrids was not affected by the mitotype. No mitonuclear incompatibility was observed between the nuclear genome and different mitotypes (S. cerevisiae, S. uvarum, one of the recombinants).

Leírás
Kulcsszavak
élesztő, genetika, hibridsterilitás, mitokondriális DNS, yeast, genetics, hybrid sterility, mitochondrial DNA
Forrás