Antropogén eredetű környezetterhelés tesztelése és szoftveres módszerek fejlesztése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A disszertáció három résztémát fog össze, amiket egységbe zár az antropogén hatások ökológiai célú elemzése. A cél megismerni az antropogén eredetű környezetterhelések hatását terepi vizsgálatok és szakirodalmi adatok elemzésével, figyelmet fordítva a morfometriai változásokra és a mikroelem összetételre. Emellett kiemelten fontos cél egy olyan könnyen kezelhető, operációs rendszertől független mozgásdetektáló program létrehozása, amely alkalmas a viselkedéselemzéseknél használt vizsgálatok számszerűsítésére és segít csökkenteni az emberi tényezők okozta hibalehetőségeket. A metaanalízisbe bevont földigiliszta fajoknál az egyes elemek (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb és Zn) felhalmozódása szignifikánsan magasabb volt a szennyezett talajból származó földigilisztákban, mint a kontroll területről származókban. Az egyes elemek felhalmozódását értékelve a talaj pH-jának szignifikáns hatását csak egy esetben tapasztaltuk. Környezetterhelés hatásainak vizsgálata során Silpha tristis egyedek mikroelem-összetételét és testi szimmetria viszonyait elemeztünk. Az erősen szennyezett területről származó hím egyedek esetében a B, Ca és a Sr magasabb koncentrációt mértünk a kevésbé szennyezett területekhez képest. Az fluktuáló aszimmetria vizsgálatba vont bélyegek szimmetria-viszonyában szignifikáns különbségek figyelhetőek meg a szennyezett területen a többihez képest. A csápok, illetve az első és harmadik tibia (lábszár) paramétereinél szignifikáns eltérések tapasztalhatóak a nőstény egyedek között a szennyezett területen.

Ecological analysis of anthropogenic impacts are the central topics of the dissertation. The aim was to understand the effects of anthropogenic environmental stressors through field studies and literature data analysis, with attention to morphometric changes and trace element composition. I also created an easy-to-use, operating system-independent motion detection program (BugTracker) that is suitable for quantifying studies used in behavior analysis using the latest algorithms and help reduce the potential for human error. The trace element analysis of Silpha tristis specimens revealed significant differences in the case of male individuals from the contaminated area in terms of B, Ca, and Sr. We found significant differences in the symmetry of the stamps included in the fluctuating asymmetry analysis in the contaminated area. We also found significant differences in the parameters of the antennae and the first and third tibia (shank) among female individuals in terms of the contaminated area. In earthworm species included in the meta-analysis, accumulation of individual metal elements (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, and Zn) was significantly higher in earthworms from contaminated soil than those from control areas.

Leírás
Kulcsszavak
Python, metaanalízis, morfometria, elemanalízis, rovarok mozgása, meta-analysis, morphometrics, elemental analysis, insect locomotion
Forrás