Normakövetés és normaszegés 19. századi elméletekben és műfajokban

Absztrakt
Leírás
Kulcsszavak
Poétai harmonistika, pánharmónia, egyezményesek, Ralph Waldo Emerson, Arany János, Szépirodalmi Figyelő, honosítás, esszé, népballada, Sosa minyo, tragikum, bűn, igazságszolgáltatás, világrend, Kemény Zsigmond, drámaiság, tragikum, kritkatörténet, közösség, önnarratíva, Arany János, Buda halála, Mikszáth Kálmám, Szegény Gélyi János lovai, A jó palócok, világkép, vendégmarasztalás, A Noszty fiú esete Tóth Marival, narratív séma, Reb Mayer Litvák, legenda
Forrás
Gyűjtemények