Az orosz és a magyar melléknévi igenevek fordításának technikája

Dátum
2014-05-26T09:12:58Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat első fele az orosz és a magyar melléknévi igenevek több szempontból való összehasonlítását tartalmazza. A második részben a fordításban használatos grammatikai műveletek elemzéséről olvashatunk. Az utolsó részben az orosz melléknévi igenevek magyarra való fordításakor használatos grammatikai műveletek bemutatása kerül sorra konkrét példákon keresztül.

Leírás
Kulcsszavak
melléknévi igenév, fordítás
Forrás