A Panyolai Szilvórium Zrt. vizsgálata ellátásilánc-menedzsment szempontból

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatomban a pálinkagyártást szeretném vizsgálni ellátásilánc-menedzsment szempontjából. Diplomadolgozatom célja, hogy az ellátási lánc minőségi javítása és hatékonyság növelése érdekében, azonosítsam és elemzem a szűk keresztmetszeteket különböző dimenziók szerint. Szeretném áttekinteni a minőségi pálinkagyártást befolyásoló tényezőket az ellátási lánc folyamatain keresztül, kezdve a beszerzési folyamattól egészen az értékesítésig. Ezt a vizsgálatot kiterjeszteném a gyártásra is, valamint a disztribúció, fenntarthatóság, marketing és minőség dimenzióin keresztül szeretném megvizsgálni.

Leírás
Kulcsszavak
ellátásilánc, minőségmenedzsment, beszerzés, logisztika
Forrás