A fogyatékossággal élő gyermekek jogi védelme

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat a fogyatékos személyek mindennapi életére hatással lévő szabályozásokkal és azok alakulásával foglalkozik. Fontos vizsgálnunk a mindennapi élet jogi környezetét, mert ezek a szabályozások nagyban befolyásolják a mindennapi életet és a személy boldogulási lehetőségeit. Ugyanis a társadalmi viszonyulás az elviselhetetlenül méltatlan életminőségig fokozhatja a sérült ember mindennapi életét, a fogyatékból eredő összes negatív következményt az egyénre és legszűkebb családjára háríthatja. A dolgozat nem csak egy összefoglaló, összegző munka, ez mellett komoly segítséget jelenthet későbbi munkámhoz, mivel összegző jellege miatt minden szabályozott területre kiterjed, ezzel támogatva azt, hogy hatékony segítséget tudjak nyújtani a mindennapi munkám során. Az tekintés lehetőséget a fogyatékos személyekhez való társadalmi viszonyulás bemutatására is. Az összefoglaló, elméleti jelleg arra is lehetőséget ad, hogy a munkát tovább gondoljam.

Leírás
Kulcsszavak
fogyatékosság, esélyegyenlőség, egyenlő hozzáférés, oktatás
Forrás