Az Aspergillus nidulans szénforrás limitációs stressz válaszának vizsgálata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szén stressz (szénforrás limitáció és a szénforrás éhezés) az egyik leggyakoribb stressz a természetben. A szénforrás limitáció és a szénforrás éhezés között lényegi különbség, hogy amíg szénforrás limitáció alatt a tápközegben rendelkezésre álló szén- és energiaforrásként hasznosítható szerves vegyületek biztosítani képesek a tenyészet (lassú) vegetatív növekedését (biomasszájának gyarapodását), addig ez szénforrás éhezés esetén nem lehetséges. A leírtak alapján lényeges fiziológiai különbségek várhatóak a szénforrás limitált és a szénéhező tenyészetek fiziológiája között. Annak érdekében, hogy megértsük milyen mértékű és jellegű különbségek vannak a fonalas gombák szénéhezéshez és szénforrás limitációhoz való alkalmazkodásban, célul tűztük ki az Aspergillus nidulans szénéhező, illetve szénforrás limitált tenyészeteinek összehasonlítását génexpressziós változásaik és termelt fehérjéik megismerésén keresztül.

Leírás
Kulcsszavak
Aspergillus, nidulans, szénforrás, stressz, biotechnológia
Forrás