A szülői felügyeleti jog gyakorlati kérdései az új polgári perrendtartásban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A gyermekelhelyezés valamint a szülői felügyeleti jog szabályai sokáig külön utakon jártak, ma már szorosan kapcsolódnak egymáshoz. A társadalom összetétele, az elvárások, a jogi szabályozás az évtizedek alatt jelentős változásokon ment keresztül. Ezekhez a változásokhoz alkalmazkodniuk kellet a jogalkotóknak is. A Polgári perrendtartás a személyállapoti perekre közös szabályokat határozott meg, illetve az 1952-es Pp. szabályait részben kiegészítette és módosította a joggyakorlatnak megfelelően. Napjainkban úgy gondolom, a szülői felügyeleti jog gyakorlása igen aktuális téma. Csonka családok, egyedülálló szülők sokaságával lehet találkozni nap, mint nap. Ritka és valódi kincsnek számít egy teljes, szerető család. Szakdolgozatom témáját munkámból valamint szociális érzékenységemből kifolyólag választottam. Rövid történeti áttekintést követően, szeretném bemutatni a személyállapoti perek közös szabályait, valamint törekszem a szülői felügyeleti jogról teljes képet adni. Némi összehasonlítást fogok végezni a Pp. valamint a 1952-es Pp. között. Dolgozatomban a különböző szülői felügyelettel kapcsolatos joggyakorlatok, az eljárás során felmerülő kérdések és bírói határozatok fogják segíteni az értelmezést.

Leírás
Kulcsszavak
szülői felügyeleti jog, személyállapoti per, polgári perrendtartás, gyermek
Forrás