Horthy korszak politikai elitjének tagjai: Shvoy Kálmán naplójában és emlékirataiban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom a Horthy-korszak politikai elitjének három kiemelkedő alakját, Horthy Miklóst, Bethlen Istvánt és Gömbös Gyulát mutatom be a szakirodalom valamint Shvoy Kálmán naplója és emlékiratai tükrében.

Leírás
Kulcsszavak
Shvoy Kálmán, Horthy Miklós, Bethlen István, Gömbös Gyula
Forrás