A szolnoki szegregátumokban élő hátrányos helyzetű roma és nem roma származású lakók művelődési szokásainak helyzetfeltárása a társadalmi esélyteremtés lehetősége érdekében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Empírikus kutatás egy szegregátumban működő közösségi ház munkájáról, tevékenységének hatásvizsgálatával. A kutatás a szegregátumban élők kérdőíves vizsgálatával történik. A kontrollcsoport a másik három szegregátumi közösségi ház vonzáskörzetében élők. A kérdés az, hogy ezek az intézmények képesek e pozitívan változtatni a szegregátumban élő, hátrányos helyzetű roma és nem roma emberek művelődési szokásain, a szabadidő hasznos eltöltése irányában. A vizsgálat a közösségi házak vezetőinek interjúztatásával is kiegészül. A hipotézis szerint ezek az emberek megváltoztathatók. Az eredmények azt igazolják, hogy a hipotézis kérdései és állításai helytállók.

Leírás
Kulcsszavak
szegregátum, hátrányos helyzet, szabadidő, közösségi ház
Forrás