Szakmaközi együttműködés a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítése érdekében a gégényi napsugár óvodában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A hátrányos helyzetű gyermekek problémája már hosszú ideje jelen van mindennapjainkban. Nagy feladat az óvoda és az együttműködésben részt vevők számára egyaránt a más és más szociális környezetből érkező gyermekek nevelése, a hátrányos helyzetből adódó esélykülönbségek csökkentése, a szocializációs hiányok pótlása, a beilleszkedés segítése, a személyiségformálás, a felzárkóztatás, a lemaradások folyamatos kompenzálása. Ezért nagyon fontos, hogy a gyermekekkel foglalkozó különböző szakemberek, intézmények, milyen kapcsolatban vannak egymással. Tájékoztatják-e egymást megfelelő időben és módon a felmerülő problémákról? Elegendő-e az együttműködésük a segítség érdekében?

Leírás
Kulcsszavak
hátrányos helyzet, szakmaközi együttműködés, óvodai nevelés
Forrás