Gyógyszermarketing az OTC –készítmények piacán

Dátum
2012-10-24T09:21:52Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A reklámok nagy része pont a női többszínűséget ragadja meg, amikor egy terméket egy vagy több női karakter megjelenítésével próbál kelendősíteni. Köztudomású tény, hogy az ún. negyedik hatalmi ág a média, amely köztudatformáló hatásával át- meg átszövi az életünket, alakítja mindennapjainkat. Kiemelten nagy befolyásoló ereje van a gyermekek szocializációja során, akik a világot sokszor a média által közvetített képeken keresztül ismerik meg. A magyar gyógyszeripar nagyon fontos szerepet tölt be a nemzeti jövedelem megteremtésében és a hazai egészségügyi ellátásban. Folyamatos innováció, termék- és gyártásfejlesztés jellemzi. Az egy főre jutó termelési értéke, hozzáadott értéke, valamint exportja is évről-évre meghaladja az ipari átlagot.

Leírás
Kulcsszavak
Marketing, gyógyszer
Forrás