A baráti kapcsolatok és párkapcsolatok összefüggései kezdődő felnőttkorban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az alábbi tanulmány a baráti kapcsolatok és a partnerkapcsolatok egymásra gyakorolt hatásának vizsgálatáról szól, és a kezdődő felnőttkorban járó egyetemi hallgató nők kortárskapcsolatai közötti összefüggéseket hivatott feltárni. A kutatás kvalitatív módszerrel zajlott, interjús vizsgálat formájában, melynek segítségével egy mélyebb és pontosabb képet kaphatunk a fiatal nők kapcsolati hálójának jellemzőiről. A fő vizsgált területek tehát a baráti kapcsolatok és a már legalább egy éve tartó romantikus kapcsolatok. Ez a két terület képezi az empirikus kutatás első két dimenzióját is, amelyek segítségével behatóan megvizsgálhattuk ezeket az összefüggéseket, és amelyeket követ egy, az említett kapcsolati formák által egymásra gyakorolt hatásokat vizsgáló rész, illetve egy, a jövőképben bekövetkezett lehetséges változásokat és annak okait feltáró dimenzió. A tanulmány összegzéseként feltárjuk, hogy valóban van-e egyértelmű összefüggés a barátságok és a párkapcsolatok minősége között, ahogyan azt is, hogy milyen mértékben gyakorolhatnak hatást a fiatal felnőttek jövőbeli terveinek alakulására.

Leírás
Kulcsszavak
párkapcsolat, látogató kapcsolat, barátság, kezdődő felnőttkor, jövőkép, kortárskapcsolatok
Forrás