A vállalati logisztika működése a Dispomedicor Zrt.-nél

Dátum
2012-05-03T08:28:46Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A logisztika meghatározó a nemzetgazdaságok közötti versengésben, de ugyanúgy a nemzeten belül, a vállalatok között is. A logisztika mellett kiemelkedő szerepet kapnak a vevők, a fogyasztók, tulajdonképpen, akik miatt kialakul ez a verseny. Szakdolgozatomat egy termelésre berendezkedett vállalat, gyártási-, beszerzési- és elosztási logisztikájának működéséről írom, mely a debreceni székhellyel működő Dispomedicor Egyszerhasználatos Orvosi Eszközöket és Műtét-technikai Termékeket Gyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Azért ezt a céget választottam, mert nagy múltú és 50 éves tapasztalattal rendelkező vállalat lévén, meghatározó szerepet tölt be a magyarországi versenyszférában lévő középvállalatok között. Mind belföldön, mind külföldön kielégíti a vásárlói igényeket, és tesz szert új piaci lehetőségekre. Folyamatos innovációs lépések által törekszik a minőségi termékek előállítására és forgalmazására, próbálja kielégíteni a különleges vevői igényeket Európa szerte. Folyamatosan fejlődő vállalatként célja, hogy a versenyképességét fenntartsa és növelje, valamint, hogy piacvezetést érjen el az egyszerhasználatos orvosi eszközök, a női higiénés termékek és a kötszerek által. A dolgozatomban elsőként a témám elméleti hátterét mutatom be, a logisztika fogalmát, kialakulását, az ellátási lánc folyamatait. Ezt követően röviden bemutatom a Dispomedicor Zrt. kialakulását, a mai pozíciójához való eljutását és a tevékenységeit, jövőbeni céljait. A következő fejezetben a címben megjelölt témát fejtem ki, azaz a cég beszerzési, gyártási és elosztási logisztikájának szervezését és működését, melyet a munkafolyamatokban használt és szükséges dokumentumokkal és színes fényképekkel teszek szemléletesebbé.

Leírás
Kulcsszavak
vállalati logisztika, beszerzési logisztika, termelési logisztika, elosztási logisztika
Forrás