Radioaktív anion megkötése módosított anyagkőzeten

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Diplomamunkám során a 99mTc(VII)- ionok szorpcióját vizsgáltam Mn-, Cr- és Sn-bentoniton. Természetes szorbensként Ca-bentonitot használtam, melyet a munkám első felében kationcserével módosítottam Cr- és Sn- ionokkal. Az elkészült, módosított bentonitok fémion tartalmának meghatározása után, a munkám második felében vizsgáltam a pertechnetát- ionok szorpcióját 25 °C-on. A szorpciót vizsgáltam továbbá a szakdolgozati munkám során előállított Mn-bentoniton savas körülmények között.

Leírás
Kulcsszavak
Technécium, Mangán, Króm, Ón, Bentonit, Megkötés, Kinetika
Forrás