Kör- és gömbsorozatokat burkoló módszerek a számítógépes geometriai tervezésben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A számítógépes geometriai tervezésben használatos klasszikus módszerek a kontrollpontalapú modellezés elveit követik. Új irányként jelent meg egy olyan megközelítés, amelynél a modellező más típusú objektumok segítségével adhatja meg a kívánt modellt, például körök vagy gömbök felhasználásával. A kör- és gömbsorozatok burkolására szolgáló módszerek használata többféle alkalmazási területen könnyíti és gyorsítja meg a modellezési folyamatot. A disszertációban ilyen burkolómódszerek vizsgálatával és azok kiterjesztési lehetőségeivel foglalkoztunk. Bemutattuk azon módszerünket, amelynek segítségével elágazásokkal rendelkező gömbstruktúrákat lehet burkolni, így komplex modellek létrehozását tettük lehetővé. Ismertettük továbbá azon módszerünket, amelynek segítségével köríveket is tartalmazó burkolókat állítottunk elő oly módon, hogy garantáljuk a valós idejű modellezés lehetőségét. Ezenfelül pedig megoldást adtunk arra, hogy a 2+1 dimenziós Minkowski-térben értelmezett ún. Rational Envelope (RE) görbéket diszkrét burkolási feladatok megoldására alkalmazhassuk. In computer-aided geometric design, the traditional, well-known methods are based on control points. A novel approach has appeared in the creative industry and in the scientific field as well: curve and surface modeling based on circles and spheres. Such an approach can be beneficial in many application areas, as it makes certain types of modeling tasks much easier and more convenient than point-based methods. In the dissertation, we examined and extended such so-called skinning methods. We presented our algorithm with which we are able to skin branched systems of spheres; thus, we can create more complex models. We also presented our skinning method with which the skinning curves may contain circular arcs while assuring dynamic modeling. We examined the class of Rational Envelope (RE) curves in the (2+1)-dimensional Minkowski space, and we gave a solution on how to apply them for skinning a discrete set of circles.

Leírás
Kulcsszavak
kör, gömb, burkoló, circle, sphere, skinning, envelope, görbe, curve, felület, surface
Forrás