Informatikai Tudományok Doktori Iskola

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

Informatikai Kar

Informatikai Tudományok Doktori Iskola
(vezető: Dr. Sztrik János)

Természettudományi és Informatikai Doktori Tanács


tudományterület:
- műszaki tudományok
tudományág:
- informatika tudományok

Doktori programok:

 • Adattudomány és vizualizáció
  Data science and visualization
  (programvezető: Dr. Hajdu András)
 • Alkalmazott információ technológia és elméleti háttere
  Applied Information Technology and its Theoretical Background
  (programvezető: Dr. Terdik György)
 • Elméleti számítástudomány, adatvédelem és kriptográfia
  Theoretical computer science, data security and cryptography
  (programvezető: Dr. Pethő Attila)
 • Az információ technológia és a sztochasztikus rendszerek elméleti alapjai és alkalmazásai
  Theoretical foundation and applications of information technology and stochastic systems
  (programvezető: Dr. Fazekas István)
 • Informatikai rendszerek és hálózatok ipari alkalmazásokkal
  Information Technology Systems and Networks with Industrial applications
  (programvezető: Dr. Sztrik János)

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 5 (Összesen 82)
 • Tétel
  Szabadon hozzáférhető
  Stochastic and deterministic optimization methods and their applications
  Tiba, Attila; Hajdu, András; Tiba, Attila; Informatikai tudományok doktori iskola; Debreceni Egyetem::Informatikai Kar
  Az együttes alapú módszerek rendkívül népszerű megközelítések, amelyek az egyes szavazók véleményének összesítésével növelik a döntés pontosságát. A közös pont a pontosság maximalizálása; azonban természetes korlátot jelent, ha az egyes szavazókhoz járulékos költségeket is rendelnek. A dolgozatban vizsgáljuk az együttes rendszerek létrehozását a tagok összköltségére vonatkozó további megkötés mellett. Ez a feladat egy hátizsák problémaként fogalmazható meg, ahol az energia az egyes aggregációs szabályok által képzett együttes pontossága. Az általánosan alkalmazott aggregációs szabályok azonban nem szeparálható energiafüggvényhez vezetnek, ami a szokásos megoldási eszközöket -- mint például a dinamikus programozás -- működésképtelenné teszi. Újszerű sztochasztikus megközelítést vezetünk be, amely az energiát a tagok pontosságainak együttes valószínűségi függvényének tekinti. Ez a fajta tudás hatékonyan beépíthető egy sztochasztikus keresési folyamatba, mint megállási szabály, mivel rendelkezünk a várható pontosságra vonatkozó információval, vagy alternatívaként a pontosabb együttesek megtalálásának valószínűségével. A létrehozott mintaosztályozó és objektumdetektáló együttes rendszerek kísérleti elemzései megerősítik a megközelítésünk hatékonyságát más metszési eljárásokkal szemben. Ezen túlmenően egy új, az energiához jobban illeszkedő sztochasztikus keresési módszert javasolunk, amely más sztochasztikus stratégiákba is beépíthető. Továbbá bemutatjuk az együttes rendszerek néhány alkalmazását az orvostudomány területén. Végezetül a képi minták szabályosságának eldöntésére adunk módszert.
 • Tétel
  Szabadon hozzáférhető
  Designing Secure Authentication Schemes for Distributed Systems
  Oláh, Norbert; Pintér-Huszti, Andrea; Informatikai tudományok doktori iskola; DE--Informatikai Kar -- Számítógéptudományi Tanszék
  Az online kommunikáció során az egyik alapvető kérdés a résztvevők biztonságos hitelesítése. Ha a hitelesítés megfelelően működik, akkor elkerülhetőek a különböző támadások (pl. megszemélyesítéses támadás), ellenben az autentikáció helytelen működése esetén nem biztosított a felhasználó hozzáférés-ellenőrzés, illetve a felhasználói adatok bizalmassága és sértetlensége. A felhasználó hitelesítési sémák esetén számos biztonsági követelményt kell figyelembe venni, amelyek függenek az alkalmazott környezet jellemzőitől. Az egyik leggyakrabban használt hitelesítési módszer rövid titkokon, például jelszavakon alapul. Az első entitás hitelesítési fázis előtt mindig szükséges egy regisztrációs folyamat végrehajtása, mely a tudományos irodalomban kevés figyelmet kap. A jelen disszertáció három új felhasználó hitelesítési protokollt, illetve egy felhasználói regisztrációs protokollt mutat be. Az autentikáció végrehajtása osztott, vagyis több résztvevő által történik a felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások és az okos otthon környezetek magasabb biztonsági szintjének elérése érdekében. Formális elemzéssel bizonyítjuk, hogy a protokollok teljesítik a szükséges biztonsági követelményeket. Megoldásaink hatékonyabbak, mint a jelenlegi gyakorlati és elméleti sémák.
 • Tétel
  Szabadon hozzáférhető
  Efficient Parameter Optimization of Ensembles in Medical Image Analysis
  Tóth, János; Hajdu, András; Informatikai tudományok doktori iskola; DE--Informatikai Kar -- Adattudomány és Vizualizáció Tanszék
  Ebben az értekezésben három módszer kerül bemutatásra algoritmusegyüttesek paraméteroptimalizálásának hatékony elvégzésére az orvosi képelemzés területén. E módszerek kidolgozását az motiválta, hogy az együtteseket alkotó tagok egyedileg optimális paraméterbeállításai nem szükségszerűen maximalizálják a rendszer teljesítményét. Emiatt rendszerszintű paraméteroptimalizálásra van szükség, ami nagyméretű problémákat eredményezhet. Ilyen problémák esetében jó minőségű megoldásokat lehet találni sztochasztikus módszerekkel, némi pontosságot feláldozva a keresés költségének jelentős csökkentése érdekében. Azonban még egy sztochasztikus módszerrel végzett keresés is lehet nagyon költséges, ha az egyes megoldások kiértékelése önmagában is költséges. Az értekezésben javasolt módszerek a szimulált hűtés metaheurisztikán alapulnak, és céljuk a keresés költségének csökkentése azáltal, hogy a célfüggvény értékét, azaz a rendszer teljesítményét egy adott paraméterbeállítás mellett, részleges tanulóadatok használatával határozzák meg. Ez a megközelítés egyfajta zajos, pontatlan mérésekkel végzett kiértékelésnek tekinthető. A javasolt módszerek különböző stratégiák alkalmazásával képesek a keresési folyamat során az elméleti megkötéseknek megfelelően szabályozni a zajt, és így fenntartani az elérhető megoldás minőségét.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Post-processing of Ensemble Forecasts of Various Weather and Hydrological Quantities Using Statistical and Machine Learning Methods
  Mehrez, El Ayari; Sándor, Baran; Informatikai tudományok doktori iskola; DE--Informatikai Kar -- Az információ technológia és a sztochasztikus rendszerek elméleti alapjai és alkalmazásai
  The goal of this thesis is to present a newly developed probabilistic post-processing models for ensemble weather forecasts , specifically for water level, solar irradiance and total cloud cover.
 • Tétel
  Szabadon hozzáférhető
  Vizualizációs eljárások kapcsolatok síkbeli ábrázolásához és információk felületen való megjelenítéséhez
  Papp, György; Papp, Ildikó; Informatikai tudományok doktori iskola; DE--Informatikai Kar -- Adattudomány és Vizualizáció Tanszék
  Napjainkban egyre elengedhetetlenebb a kapcsolatok olyan megjelenítése, amely segítségével újabb információk, és mintázatok fedezhetők fel az eredményül kapott diagramban. Ezért egy olyan körön alapuló vizualizációt alkottunk meg, amelyben új eszközöket definiáltunk a kapcsolatok értékének, irányának és az általuk alkotott mintázat megjelenítésre. Emellett megoldást nyújtunk a zsúfolt diagramok problémájára a kapcsolatok rendezésével, valamint élkötegelésével. Ezt követően megvizsgáltuk, hogy a Bézier-görbék merőlegesen metsző kúpszeletekkel történő lecserélése miként javítana a kapcsolatok vizualizációjának átláthatóságán. Mindezek mellett pedig a QR-kód tárgyak felületébe ágyazásához javasoltunk egy megoldást, amely kiküszöböli a túlságosan ívelt, nagy átlaggörbülettel rendelkező felületek esetében tapasztalt problémákat. A módszerünk továbbá képes a QR-kód méretét automatikusan kiszámolni, minták segítségével csökkenteni a fekete modulok vésési mélységet, valamint az eddigi megoldások futási idejének töredéke alatt meghatározni a QR-kód olvasható beágyazásához szükséges mélységet.