Fiatalkori bűnözés

Dátum
2013-03-26T15:41:26Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Kettős indíttatás vezérelt a dolgozatom témájának megválasztása során. Egyrészt eddigi büntetőjogi, kriminológiai tanulmányaim és érdeklődésem is segített a kiválasztásában, másrészt szeretnék egy olyan esszét készíteni, amely a fiatalkori bűnözéssel átfogóan foglalkozik, a kriminológiai megközelítésétől egészen a büntetőjogi szabályozásáig. Célom az, hogy rávilágítsak arra, hogy az ifjúság nevelése, segítése a társadalom valamennyi tagjának kötelessége, valamint hiteles képet nyújtsak a fiatalkorú bűnözésről, valamint annak megfékezéséről. Szakkönyvek és tanulmányok összefoglalásával teszek kísérletet az ezt kiváltó okok, a főbb megelőző intézkedések bemutatására, amelyek a bűnözés csökkentésére hivatottak. A tények megismerése önmagában nem elegendő, a köztük lévő viszony, a kölcsönhatások felismerése egyformán fontos, mert ezekből az összefüggésekből adódnak a törvényszerűségek.

Leírás
Kulcsszavak
fiatalkorú, büntetés
Forrás