Vámospércs önkormányzata gazdálkodásának átfogó elemzése 2008-2010 között

Dátum
2011-10-25T09:34:44Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témája Vámospércs önkormányzati gazdálkodásának átfogó elemzése a 2008 és 2010 közötti időszakban. Ennek elméleti megalapozásaként, az első fejezetben elsősorban a helyi önkormányzati rendszer általános működését, államháztartással való kapcsolatát, valamint pénzügyeinek és az önálló költségvetési döntési mozgásterének törvényben biztosított lehetőségeit, szabályozását tanulmányozom a rendelkezésre álló hazai szakirodalom segítségével. A további fejezetekben a dolgozat tárgyát képező vámospércsi önkormányzat bemutatásával, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek feladataival, funkcióival, a gazdálkodást érintő főbb szabályozásokkal, majd az önkormányzat, illetve a bemutatott intézmények átfogó költségvetési gazdálkodásával és vagyoni helyzetének alakulásával foglalkozom a megfelelő kimutatások adatainak felhasználásával. Az önkormányzati szektor feladatfinanszírozási rendszerében végrehajtott szükségszerű átalakítások gazdálkodásra irányuló esetleges hatásait szakdolgozatom végén tárgyalom.

Leírás
Kulcsszavak
önkormányzat, Vámospércs, szabályozás, költségvetési gazdálkodás, feladatfinanszírozás
Forrás