Az általános szerződési feltételek jelentősége digitális környezetben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Napjaink elektronikus technológiájának nagy mértékű felgyorsulása, a számítógépek elterjedése, az újabb és újabb platformok megjelenése által, a magánjogi szerződések nagy része az online térbe terelődik. Az online térben megjelenő egyszerűsített, inkább a beszélt, semmint az írott nyelvhez hasonló kommunikáció számos jogi kihívást vet fel a szerződéskötés folyamatában, melyek szabályozása állandó megújulást igényel. Ebben a változékony térben kell, a fogyasztókkal kötött szerződéskötési gyakorlatnak megfelelni a jog követelményeinek, s a többnyire laikus fogyasztók védelmét ellátnia. Dolgozatomban az ÁSZF-el történő szerződéskötés kihívásaira keresem a választ.

Leírás
Kulcsszavak
ászf, online ászf, elektronikus úton történő ászf
Forrás