Kik és miért tartják meggyőzőnek az áltudományos reklámokat?

Fájlok
Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozati kutatásomban az áltudományos reklámok meggyőző erejét, és az áltudományos reklámokra való fogékonyságot vizsgáltam. A kutatás elsődleges célja a leginkább fogékony csoport meghatározása, valamint demográfiai és pszichológiai jellemzőinek vizsgálata. A kutatás szempontjából releváns pszichológiai tényezőknek a "Big5"-személyiségfaktorokat, a Rotter-féne kontrollhelyet, a reklámokkal szembeni szkepticizmust, a tudományba vetett hit mértékét, a megismerési szükségletet és a fogyasztói magabiztosságot tartottam. A vizsgálatban résztvevő 303 résztvevő személy adatai közül 161 fő adatai kerütek elemzésre, mely alapján azt mondhatjuk, hogy az áltudományos reklámokra leginkább fogékony személyekre a reklámok tematikájával kapcsolatos magas észlelt érintettség, a reklámokkal kapcsolatos inkább pozitív érzések megléte, az alacsony reklámokkal szembeni szkepticizmus, magasabb extraverzió és barátságosság, valamint az alacsonyabb iskolai végzettség.

Leírás
Kulcsszavak
reklám, tudományosság, áltudományosság, Big5, kontrollhely, megismerési szükséglet, fogyasztói magabiztosság, reklámokkal szembeni szkepticizmus, tudományba vetett hit, politikai orientáció
Forrás