A gyermekeknek szóló reklámok

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A gyermekeket - sérülékeny csoportról lévén szó - számos jogszabállyal védi a jogalkotó. Azáltal, hogy a gyermekek közvetlen felszólítására vonatkozó tilalmat a mérlegelés nélküli feltételen tisztességtelennek kell tekinteni, megfelelő védelmet nyújt, hiszen nincs szükség annak bizonyítására sem, hogy a magatartás alkalmas volt-e a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására, alkalmas-e váráslára történő rábírásra. Vizsgálandó viszont, hogy a reklám tartalma és megjelenésének módja alkalmas-e arra, hogy a gyermek figyelmét felkeltse. A figyelem-felkeltés a reklám összhatásától függ. Azok a körülmények, hogy a reklámban gyermek szerepel, a reklám zenéje, színes képi világa, dinamikája, szövegezése, tegeződés, közvetlen hangnem, ajándékot kínáló, illetve gyűjtő-promócióval egybekötött reklámozás mind fontos támpont lehet annak megállapíthatóságához, hogy a reklámmal gyermekeket céloznak-e, éppúgy mint a reklám megjelenésének helye és ideje. A televíziós reklámoknál az elhangzottak, az olvasható és a képi eszközökkel összhatását is vizsgálandó, előfordul ugyanis, hogy a felszólító módú mondatokat erős képi hatások övezik, a zene és a háttér rajzfilmhatású. A gyermekek kiszolgáltatottságából eredően a szigorú szabályozás indokolt.

Leírás
Kulcsszavak
reklám, gyermek
Forrás