A szülői felügyelet gyakorlása és a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A család - és ezen belül elsősorban a gyermek - sokoldalú védelme olyan alapvető követelmény, amelyet a társadalom joggal támaszt mind a jogalkotással, mind a családjogi perekben folytatott ítélkezési gyakorlattal szemben.
Ugyanakkor az elmúlt időszakban megfigyelhetőek azok a jogalkotást is érintő változások, amelyek a szülői felügyelet során jelentkező gyermeki jogok hangsúlyosabbá tételét eredményezték. Így a szülői hatalomból, amely elsősorban nem a gyermek érdekeire fókuszált, szülői felügyelet lett, amely már szülői kötelezettségként jelenik meg, és kifejezetten a gyermek jólétét, érdekét kívánja biztosítani. A szülő- gyermek jogviszony területén ma sem könnyű áttörést elérni abban a kérdésben, hogy a szülő nem a hatalmát gyakorolja a gyermeke felett. A szülőnek joga és kötelezettsége, hogy a gyermeke testi, értelmi és erkölcsi fejlődéséről gondoskodjék. A szülő gyermek jogviszonyban a szülők és a gyermek pozíciója különböző. A gyermek hiába egy önálló személyiség, kiszolgáltatott helyzetben van. Ez a kiszolgáltatottság indokolja e viszonyrendszerben a gyermek jogai érvényesítésének jogszabályi úton történő garantálását. A gyermek gyengébb pozíciójánál fogva a szülő-gyermek viszonyban a gyermek jogai és érdekei elsőbbséget élveznek.

Leírás
Kulcsszavak
gyermekelhelyezés, szülői felügyelet
Forrás