Prevenciós lehetőségek a gyógytestnevelés eszközeivel az óvodáskorú gyerekeknél

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Prevenciós lehetőségek a gyógytestnevelés eszközeivel az óvodáskorú gyerekeknél. Mozgásszervi elváltozások (lúdtalp, hanyagtartás, stb) megelőzése, enyhe korrekciója óvodáskorban. A kutatómunka az óvodában folyó prevenciós, enyhe korrekciós gyógytestnevelői munka értékelése, annak hatékonyságának vizsgálata. A dolgozatomban kitérek a szülői szokásokra a rendszeres mozgás, sport terén és azt is vizsgálom, hogy ez milyen hatással van a gyermek mozgásszeretetére. A dolgozatomban újabb célokat tűzök ki annak érdekében, hogy a családokban elterjedtebb legyen a rendszeres mozgás.

Leírás
Kulcsszavak
gyógytestnevelés, prevenció, óvodai nevelés
Forrás