Európai Unió által biztosított támogatások

Dátum
2013-04-11T12:59:09Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az Unióhoz való csatlakozásunk óta eltelt évek alatt, a lakosságban egyre kiéleződött a kérdés: vajon érdemes volt-e csatlakoznunk? A lakosság egy része szerint, csak rontja Magyarország helyzetét, míg a másik véglet, hogy ez volt e legjobb, amit tehettünk, hogy újra fellendítsük országunkat. Dolgozatomban az Unió azon előnyét szeretném bemutatni, amely nélkül több beruházás, fejlesztés nem jöhetett volna létre, hiszen csatlakozásunk óta rengeteg pályázati lehetőség tárult elénk. Dolgozatomban bemutatom az Európai Uniós támogatások rendszerét, egészen a kialakulásától napjainkig, az Unió kapcsolatát az oktatással, mivel az általam választott intézmény feladatkörét többek között az oktatáspolitika határozza meg. Példaként az alcímben megnevezett Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézetet, illetve az általa pályázott és elnyert támogatást, támogatási szerződésének legfontosabb elemeit szemléltetem. Végezetül a pályázat során elnyert támogatás elszámolható költségeibe nyújtok betekintést.

Leírás
Kulcsszavak
Európai Unió, támogatás
Forrás