Ritmusérzékfejlesztés népi játékokkal, mint a személyiségfejlesztés alappillére

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Témaválasztásomat személyes tapasztalataim határozták meg. Azért választottam ezt a témát, mert gyermekként részesévé váltam, megtapasztaltam mit adhat a népzene, a néptánc. A gyermekek személyisége tevékenységeiken, őket ért ingereken keresztül fejlődik. A 3 – 7 éves korú gyermekek legfőbb, legfejlesztőbb tevékenysége a játék. Ezért tartom fontosnak, hogy a Toppantó Gyermektánccsoport foglalkozásaira járó gyermekeket a népi játékokon, mondókákon, gyermekjátékdalokon, gyermektáncon keresztül, együtt játszva ismertessem meg a hagyományainkkal, valamint segítségükkel támogassam a gyermekek készségeik, képességeik fejlődését.A dolgozat megírásával célom olyan változatos mondókaanyag, gyermekjátékdal, népi játékanyag gyűjtése, mely elősegíti az óvodáskorú gyermekek számára környezetének megismerését, képességeik, készségeik fejlesztését, hagyományaink, múltunk továbbélését. Az anyaggyűjteményt oly módon válogatom össze, hogy a tanév során feldolgozandó népszokásokhoz kapcsolódjanak. Szakdolgozatom kutatást tartalmaz.Az adatgyűjtés módja kérdőíves megkérdezés volt. A kérdőíveket az óvodai csoportok óvodapedagógusai töltötték ki. A kérdőívek feldolgozása, kiértékelése során információkat kaptam a Toppantó Gyermektánccsoport foglalkozásaira járó gyermekek és a Toppantó foglalkozásaira nem járó gyermekek tulajdonságairól a vizsgált dimenziók tükrében.

Leírás
Kulcsszavak
ritmusérzékfejlesztés, népi játék, személyiségfejlesztés
Forrás