Romániában és Magyarországon sugárzott reklámok elemzése

Dátum
2014-05-22T05:28:04Z
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom első felében a reklámok történetével foglalkozom, hogy hogyan is alakult ki, miként lett a társadalom fontos része. A reklámok még mindig és egyre több eszköz segítségével döntő szerepet játszanak mindennapi életünkben. A beszédaktuselmélet, valamint az élménytársadalom elméletébe ágyazom a reklámokat. Kutatási módszerként a dokumentumelemzést alkalmaztam, mivel a reklámok társadalmi dokumentumoknak tekinthetők, belehelyezkednek egy igen tág társadalmi kontextusba, és úgy gondolom, hogy ezzel a módszerrel kaphatom a legátfogóbb képet a reklámokról. A dolgozat második felében egy általam kidolgozott szempontrendszer alapján elemeztem országonként 42, azaz összen 84 reklámfilmet, amelyek a kutatásom mintáját képezték. Minden reklámklippnek létrehoztam egy adatlapot. Ezeket az adatokat egy általam összeállított kérdőív alapján mértem. Olyan változók szerepeltek benne, melyek segítenek megválaszolni hipotéziseimet, valamint a reklámok kvantifikálható adatait mérem velük. Az elemzés során a ki, kinek, mit és hogyan kérdéseket tartottam leginkább fontosnak. Ezeket megválaszolván bemutattam a nő és férfi, valamint az idősek szerepét a reklámokban. Végül, miután egy átfogó képet kaptam a reklámokban élő sztereotípiákról, reklámozási mechanizmusokról, szimbólumokról, tipológiákat állítottam fel. Ennek során a reklámfilmek legfőbb jellemzőit vettem figyelembe, illetve emeltem ki. A reklámra vetített kerdőívből kiválasztottam kilenc olyan változót, mely alapján a típusokat tárgyaltam, ezek alapján nyolc típust állítottam fel.

Leírás
Kulcsszavak
reklám, nemi szerepek, sztereotípiák, tipológiák
Forrás