Önértékelési vizsgálat a harmadéves Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar hallgatói körében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom megírásának célja a hallgatói önértékelés feltérképezése. A hallgatók képességének felmérése azáltal, hogy milyen mértékben és milyen irányban képesek megbecsülni az egyetemi számonkérések során a meglévő tudásukat az adott tantárgy követelményeiről. A kutatás alapja, hogy számos tanulmány alapján a felsőoktatásban résztvevő oktatók olyan tapasztalattal rendelkeznek, hogy a hallgatók jelentős hányada nem képes racionálisan megbecsülni tudását, illetve felkészültségét az egyes vizsgákra. Diplomadolgozatomban a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának harmadéves hallgatói önértékelését vizsgáltam. Az elemzés különböző statisztikai módszerekkel valósult meg.

Leírás
Kulcsszavak
önértékelés, hallgató, vizsgálat
Forrás