Fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerő- piacon történő foglalkoztatása a turizmus- vendéglátás területén

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat célja, hogy felmérje a megváltozott munkaképességű és fogyatékos személyek nyílt munkaerő- piaci lehetőségeit, és jelenlegi helyzetét a turizmus- vendéglátás területén. A dolgozat gazdasági és marketing tényezőket vizsgálva kitér a megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő személyek foglalkoztatásának előnyeire a vállalkozás szempontjából. A dolgozat vizsgálja azt is, hogy mi az oka, ami miatt a szolgáltatóiparon belül alacsony a foglalkoztatottságuk. Bemutatja a munkaerő- piaci szolgáltatásokkal rendelkező alapítványok szerepét és fontosságát az előrelépésben. Vizsgálja a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek helyzetét és motiváltságát a nyílt munkaerő- piaci foglalkoztatottság felé. A dolgozat rávilágít a munkáltatókban jelen lévő negatív attitűdök, információhiány meglétére, és kitér az érzékenyítő tréningek fontosságára egyaránt.Meglévő hazai jó példákon keresztül,úgy mint az Ízlelő Családbarát Étterem és a Hotel Panda működésének bemutatásával igazolom a felmerülő tévhiteket. A megfogalmazott javaslatokban feltárom azokat a lehetőségeket a turizmus- vendéglátás területén, ami a vállalkozás számára hasznos lehet akkor, ha megváltozott munkaképességű, fogyatékos személyt foglalkoztat.

Leírás
Kulcsszavak
fogyatékkal élő, megváltozott munkaképességű, foglalkoztatás, turizmus- vendéglátás
Forrás