A környezeti nevelés filozófiai megközelítése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom központi témájaként a környezeti nevelést választottam, azon belül pedig annak ökofilozófiai megközelítését. Először, a környezeti nevelés, mai értelemben vett fogalmának kialakulását, történelmét mutatom be, illetve annak célját és fontosságát. Dolgozatomban említést teszek a környezettudatos életmódról, a fenntartható fejlődésre nevelés intézményes és intézményen kívüli formáiról, azok kialakulásáról. A második részben a filozófia egy ma még kevésbé ismert ágát, az ökofilozófiát és annak úttörőit, jelesebb képviselőit mutatom be, azon belül is a radikális ökológiát, mint irányzatot. Véleményem szerint a két nézőpont, - tehát a mai értelemben ismert környezeti nevelés és annak filozofikus megközelítése - egyaránt fontos, mivel eltérő szinteken működnek, melyek közül egyik sem elhanyagolható. A szakdolgozat harmadik részében pedig Rudolf Steiner filozófus munkásságáról, nevéhez kötődő - a reformpedagógia egy ágáról-, a Waldorf-pedagógiáról írok, amelynek módszerei véleményem szerint a környezeti nevelésben is hatásosak lehetnek. Részletesebben foglalkozom az antropozófia hatásáról, mely az élet számos területén alkalmazott eszme

Leírás
Kulcsszavak
környezeti nevelés, természet, filozófia
Forrás