Vizsgálatok axiális kiralitású bisz-izokromán származékok előállítására

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat témája orto-tetra- és orto-triszubsztituált, sztereogén biaril kötést tartalmazó heterodimer bisz-izokromán származékok előállításának vizsgálata.

Leírás
Kulcsszavak
axiális kiralitás, centrális kiralitás, bisz-izokromán, Suzuki reakció, Miyaura boronálás, oxa-Pictet-Spengler reakció
Forrás