Beszerzés a Szoti Kft. gyakorlatában

Dátum
2014-05-15T13:03:13Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban egy hazai nagykereskedés beszerezési gyakorlatát mutatom be.Először is bemutatom a logisztikát, majd, mint fő ágazatát a beszerzést fogom bővebben boncolgatni. Megnézzük, hogy hol helyezkedhet el a szervezeten belül ez az ágazat, fontosságának függvényében. Majd a beszerzés fogalmán és céljain túl végig vezetem a beszerzés folyamatát, amely során beleláthatunk a folyamat összetettségébe. Aztán bemutatom a fontosabb elemeit, mint a piackutatást és a beszállítók értékelését. Végezetül a napjainkban legjobban fejlődő technika alkalmazását tekintjük át a logisztikában az elektronikus beszerzés kapcsán. Ugyanezeket a folyamatokat vizsgálom ezt követően a 4 vállalat gyakorlatában, és végül tanulmányaimra támaszkodva javaslatot készítek a fejlesztési lehetőségekre és összefoglalom, az általam kidolgozott témát hogy összképet kapjak a munkámról.

Leírás
Kulcsszavak
beszerzés, gyakorlata
Forrás