Sejtszeparációban sérült mutáns Sch. japonicus törzsek vizsgálata

Dátum
2013-11-20T07:08:09Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozatom a sejtciklus genetikai kutatásával kapcsolatos. Munkám a tanszéki kutatások azon részébe kapcsolódott be, ahol új sejtciklus-gének azonosítása és vizsgálata a cél. Ehhez a tanszéki munkatársak mutáns törzseket próbáltak előállítani DNS transzformálással a Sch. japonicus-ban, kihasználva a helyspecifikus rekombináció adta lehetőségeket. Feladatom a transzformálás sikerességének bizonyítása volt. Ezen túlmenően pedig, célom volt még néhány kiválasztott transzformáns törzs morfológiai vizsgálata illetve annak kiderítése, a mutációknak van –e valamilyen hatása a hifázásra.

Leírás
Kulcsszavak
élesztő
Forrás