A gondnokság alá helyezési perek gyakorlata a megváltozott anyagi jogi és perjogi szabályok tükrében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Munkámban igyekeztem összefoglalni a gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos általános tudnivalókat a megváltozott jogi szabályozás tükrében. Törekedtem arra, hogy úgy adjam át az információkat, hogy akár egy jogban nem jártas személy is képet kaphasson a gondnokság alá helyezési eljárás teljes menetéről, jogi szabályozásáról és a törvény által biztosított garanciális feltételek teljesüléséről. A 2013. évi V. törvény hatálybalépésével nagyobb hangsúly került a gondnokság alá helyezés felül vizsgálatára, melyet a Szolnoki Járásbíróság néhány évről készített statisztikai adatai mutatnak. Látható, hogy a törvényi változás a felülvizsgálati eljárások emelkedő érkezési számában mutatkozik meg, mely a hatálybalépéstől kezdve folyamatos emelkedést mutat 2015 évig, majd csökkenő és állandósulni látszóak az adatok. A gondnokság alá helyezés elrendelése iránti eljárások a felülvizsgálat emelkedésével ellentétben csökkenő, majd közel stagnáló mértéket mutatnak. A gondnokság alá helyezési eljárás megszüntetésén nem látható változás, szinte állandósult mértékű az érkezések száma, vagyis itt nem érzékelhető a törvényi változás hatása.

Leírás
Kulcsszavak
perindítás, közhiteles nyilvántartások
Forrás