Egy hipotetikus transzkripciós faktor deléciós konstrukciójának elkészítése Schizosaccharomyces japonicus-ban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A kutatások során népszerűvé vált a különböző modellszervezetek használata, amelyek jelentősége a biológiai folyamatok megértésében van. A legelterjedtebb eukarióta modell rendszerek közé tartozik többek között a Saccharomyces cerevisiae pékélesztő, melynek genomját elsőként szekvenálták meg (Goffeau és mtsai., 1996), illetve egy másik nagy jelentőségű rokona, a Schizosaccharomyces pombe hasadó élesztő. Ezen szervezetek olyan génekkel rendelkeznek, melyek nagyfokú hasonlóságot mutatnak más, magasabbrendű eukarióta szervezetekkel, így nagy segítséget jelentenek a biológiai folyamatok hátterében álló molekuláris mechanizmusok, illetve a gének működésének a felderítésében. Az ismeretlen gének funkcióját, illetve az őket szabályozó transzkripciós faktorok szerepét különböző módszerekkel tanulmányozhatjuk, például az adott gén túltermeltetésével, vagy a kromoszómáról való kiejtésével, amelynek eredményeként megvizsgálhatjuk az így kapott mutáns törzs fenotípusát. A Genetikai és Alkalmazott Mikrobiológiai Tanszéken végzett kutatásunk középpontjában a Schizosaccharomyces japonicus élesztőgomba egyik transzkripciós faktorának a vizsgálata állt. Ezt a transzkripciós faktort az SJAG_03918 gén kódolja, melynek pontos szerepét eddigi kutatások még nem tárták fel. Célunk az volt, hogy elkészítsük ennek a génnek a deléciós változatát, a helyére bevigyük a kanamicin rezisztencia gént, és így egy mutáns törzset hozzunk létre géncserével. Ennek a géndeléciós törzsnek pedig végső soron tanulmányozzuk a fenotípusát, mely hozzájárulhat a gén funkciójának jobb megismeréséhez.

Leírás
Kulcsszavak
dimorfizmus, transzkripciós faktor, Schizosaccharomyces japonicus
Forrás