Az éghajlat változásainak tükröződése a különböző korok ruhaviseletében Európa területén az ókortól a 19. századig

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom célja, hogy kultúrtörténeti és éghajlat történeti feljegyzéseken és forrásokon keresztül bebizonyítsam, hogy az éghajlat változásai és különböző korok ruhaviselete között ok- okozati összefüggés fedezhető fel.

Leírás
Kulcsszavak
éghajlatváltozás, humán meteorológia, viselettörténet
Forrás