Az Excel program felhasználási lehetőségei az általános iskola felső tagozatán tanórai keretek között

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat célja annak bemutatása, hogy egy táblázatkezelő program milyen sokrétűen használható az oktatásban, úgy a tanórákon mint a tanári adminisztrációban. A dolgozat kitér a következő témákra: milyen tantárgyközi kapcsolatok aktivizálhatók az adatok táblázatkezelőben történő feldolgozása során; hogyan válthatók ki és hogyan alakíthatók át a hagyományos papíralapú feladatok digitális formára; milyen továbbképzésekre lenne szükség ahhoz, hogy ezek a programok és módszerek hatékonyan és széles körben megjelenjenek az oktatásban; hogy valósítható meg a pedagógusok digitális kultúrájának magasabb szintre való emelése; hogyan alkalmazhatók hatékonyan a táblázatkezelő programok a tanári munkában.

Leírás
Kulcsszavak
excel, általános iskola, algoritmus, táblázatkezelő, digitális kultúra, digitális kompetencia
Forrás