Hallgatói dolgozatok (Könyvtár- és Információtudományi Tanszék)

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 5 (Összesen 35)
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Digitális oktatás alsó tagozatban
  Szűcs, Edina; Csernoch, Mária; DE--Bölcsészettudományi Kar
  A dolgozatomban a digitális oktatásban való tapasztalataimat osztottam meg és annak fontosságáról, elengedhetetlenségéről próbáltam egy képet alkotni. Úgy gondolom, hogy ebben a gyorsan fejlődő, az eszközökhöz könnyen hozzáférhető világban adott és természetessé kell, hogy váljon ezek használata, alkalmazása a tanítási tanulási folyamatban. Nyugodtan sőt kötelező alsó tagozatban is megismertetni a gyerekeket különböző eszközökkel, módszerekkel, programokkal, hiszen ezek által a figyelmük is sokkal könnyebben fenttartható, motiválható. Természetesen alsó tagozatban a hagyományos módszereket nem lehet elhagyni, de mellette akár felváltva, akár egyszerre becsempészhetjük a digitális világot.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Digitális feladatok magyarórákon az általános iskola 6. évfolyamán
  Ékesné Baranyai, Enikő; Csernoch, Mária; DE--Bölcsészettudományi Kar
  A dolgozatomban bemutatom, hogy a hatodik évfolyamon magyarórákon alkalmazott feladatok milyen lehetőségeket biztosítanak a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztésére. Bevonhatók-e és hogyan a munkafüzet feladatai a digitalizálásba, át lehet-e alakítani, és meg lehet-e oldani őket számítógépes programok segítségével. A dolgozatom célja, hogy ismertesse azt a majdnem egy tanéves munkát, jó gyakorlatot, melyben magyartanárként a digitális kompetenciafejlesztést is feladatomul vállaltam. A helyzetelemzés, a lehetőség feltárása után bemutatok néhányat az általam használt feladatokból. Leírom azokat a gyakorlati tapasztalatokat, melyeket a feladatok alkalmazása során szereztem. Végül egy teljes mér-tékben digitálisan megvalósított magyaróra tervét prezentálom.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Digitális lehetőségek az ötödik évfolyamos magyartanításban
  Bényei, Tamás Jánosné; Csernoch, Mária; DE--Bölcsészettudományi Kar
  A szakdolgozat az ötödik évfolyamos magyartanítás digitális feladatait tartalmazza magyar nyelvtan témakörében. Digitális feladatkészítés néhány lehetőségét tartalmazza új tanulási környezetben. A feladatok a Word szövegszerkesztő, Power Point prezentáció készítő, Excel táblázatkezelő programok használatával készültek. A bemutatott feladatok a 2020-as Nemzeti Alaptanterv követelményeinek felelnek meg. Rendszerezési feladatokat tartalmaz a Word szövegszerkesztő táblázataival és SmartArt ábrák kidolgozásával. Élményalapú tanulás Power Point és Gimp képszerkesztő használatával. Szövegértés tanítása weblapkonverzióval.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Kulturális rendezvényszervezés a megyei könyvtárakban Magyarországon
  Erdei, Kinga; Eszenyiné Borbély, Mária; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Dolgozatomban bemutatom a rendezvények fajtáit, azon belül kitérek a kulturális rendezvényekre is. Bemutatom, hogyan, milyen fő lépésekkel kell rendezvényt szervezni, a könyvtári rendezvényekre összpontosítva. Ezeken felül megvizsgáltam, hogy a magyarországi megyei könyvtárak 2017 és 2021 között milyen rendezvényeket tartottak és ezekből diagramokat készítettem.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  A könyvtárak szerepe az élethosszig tartó tanulás támogatásában
  Nagy, Dorina; Eszényiné Borbély, Mária; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Szakdolgozatomban a könyvtárak szerepét mutatom be az élethosszig tartó tanulás támogatásában. Először az Európai Unió intézkedéseit mutatom be élethosszig tartó tanuláskeretein belül. Ezután kitérek az autodidakta tanulásra, ami az élethosszig tartó tanulás egyik kulcsfontosságú része. Majd az rátérek a könyvtárak és a életen át tartó tanulás kapcsolatára. Kitérek a tanulás támogatására, valamint a könyvtárban elérhető képzésekre is. Végül kitérek a könyvtárakra az internet világában.