Új Ru(II)-N-heterociklusos karbén komplexek előállítása és katalitikus alkalmazása

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Doktori munkám során hat új, Ru(II)- N-heterociklusos karbén vegyületet állítottam elő, szerkezetüket jellemeztem és meghatároztam, valamint az előállított komplexeket katalizátorokként alkalmaztam különféle katalitikus folyamatokban. Szilárd formában előállítottam három új, az irodalomban még nem ismert [RuCl2(NHC)(η6-arén)] általános szerkezettel felírt (4-6; NHC=bmim vagy emim; arén=benzol vagy p-cimol) és három új, vegyes ligandumú [RuCl(NHC)(η6-p-cimol)(PR3)]Cl (7, 8, 9; NHC=bmim vagy emim; PR3= PPh3 vagy pta) összetételű vegyületet. Az előállított új vegyületeknek a szerkezetét és összetételét több spektroszkópiai és egyéb módszerrel (1H, 13C, 31P-NMR; ESI-MS; elemanalízis, röntgenkrisztallográfia) igazoltam.


During my PhD work six new complexes of the type [RuCl2(NHC)(η6-arene)] (4, 5, and 6) and [RuCl(NHC)(η6-arene)(PR3)]Cl (7, 8 and 9) (NHC=N-heterocyclic carbene=bmim, emim; arene=benzene, p-cymene; PR3=PPh3 or pta=1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane) were synthetized and characterized (elemental analysis, various spectroscopic methods, single crystal X-ray diffractometry). I have developed new Ru(II)-N-heterocyclic carbene catalysts which showed good catalytic activity both in dehalogenation reaction of organic halogen compounds and in racemization of optically active secondary alcohols.

Leírás
Kulcsszavak
ruténium, N-heterociklusos karbén, katalizátor, ruthenium, N-heterocyclic carbene, catalyst, Kémiai tudományok, Természettudományok
Forrás