Ujjlenyomat képek feldolgozása

Dátum
2007-02-19T09:33:23Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az ujjlenyomatot már régóta használják egyének személyazonosságának megállapítására. Tudomásunk szerint már az ősi egyiptomiak és kínaiak is alkalmazták bűnözők azonosítására, valamint üzletkötések hitelesítésére. [1] F. Galton már több mint száz évvel ezelőtt kimutatta, hogy az ujjlenyomat jellegzetes mintázata minden személynél változatlan marad egész élete során.[2] Azóta az ujjlenyomat-azonosítás a személyazonosság megállapításának legfontosabb eszköze lett, mind a büntetés-végrehajtásban, mind a különböző biztonsági beléptető rendszerekben. [3] Bár a biometria fejlődésével napjainkban az ujjlenyomat azonosítás használata a személyazonosság megállapítására elvesztette egyeduralmát, mindazonáltal biztonsági rendszerekben még mindig kiválóan alkalmazható, mivel a téma nagy szakirodalommal rendelkezik, és már több ipari alkalmazásban bizonyította hatékonyságát. Dolgozatom első részében egy ilyen, beléptető rendszerekben felhasználható ujjlenyomat-azonosító program megvalósításának és működésének legfontosabb lépéseit mutatom be. A második részben pedig sorra veszek pár lehetőséget a bemutatott program fejlesztésére. A programot [4] alapján készítettem, erre a jegyzetre hivatkozok többször az alábbiakban. A jegyzet tartalmát nem tartottam fontosnak részletesen bemutatni, inkább annak számítástechnikai megvalósítását fejtettem ki, néhol idézve a program egyes részleteit is. A programnak a FingerPrint Analyser nevet adtam, és a legtöbb helyen FPA –ként hivatkozom rá.

Leírás
Kulcsszavak
ujjlenyomat, ujjlenyomat azonosítás, beléptető rendszerek, vázkijelölés
Forrás