A tanúvallomás szerepe a bűntetőeljárásban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatom témája a tanúvallomás szerepe a büntetőeljárásban. Azért választottam ezt a témát, mert a bizonyítási eszköközökön belűl ez a témakör foglalkoztatott mindig is a legjobban. Hivatásos rendvédelmi feladatokat ellátó személyként sokszor elsők között lépek kapcsolatba egy bűncselekmény tanújával. Ilyen esetekben azt is megtapasztalom, hogy sokszor az emberek tudatában sincsenek azzal ki is lehet tanú, milyen jogai és kötelezettségei vannak. Pedig egy adott cselekménnyel kapcsolatban legtöbbször a tanútól várhatunk érdemi közlést. A dolgozatomban kitérek a tanú jogaira és kötelezettségeire a büntetőeljárás során, illetve bemtuatásra kerül több aspektusból a tanúvallomás is, mely szakdolgozatom központi témakörét képezi. Ezeken felül külön fejezetben foglalkozom a gyermekkorú tanúval, mivel ahogyan a magánéletben is, úgy a bűntetőeljárás során is külön kiemelt figyelmet érdemel a gyermek. Továbbá a tanú védelem fontossága is kifejtésre kerül, mivel megbízható és hasznos tanúvallomást csak olyan tanútól lehet elvárni akinek az eljárás során végig biztosítva van a megfelelő védelme. Kifejtéseim és a tanú ismervei alapján kidolgozásra kerül, hogy tényleg számottevő-e a szerepe a tanúnak a bűntetőeljárás teljes folyamatában. A tanúvallomás elemzésében a 2017. évi XC. törvény állt rendelkezésemre, illetve a számos felelhető szakirodalom, továbbá a témakörben végzett magas szinvonalú és részletes kutatások, valamit a tanulmányaim során elsajátitott szakmai anyag.

Leírás
Kulcsszavak
tanúvallomás, büntetőeljárás, bizonyítási eszköz
Forrás