A magyar borászati szakágazat helyzetének vizsgálata statisztikai módszerekkel

Dátum
2010-03-01T10:13:44Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban szeretném körülírni, és amennyire lehetséges meghatározni a magyar bor illetve a borágazat versenyképességét. Bemutatom a nemzetközi borágazat helyzetét, utána az Európai Unió borpiaci reformjait, majd pedig a magyar borpiac helyzetét. A számításokat MS EXCEL 2003 táblázatkezelő programmal végeztem el. Az elemzés végrehajtásához különféle statisztikai számításokat végeztem: megoszlási és összehasonlító terület viszonyszámokat, dinamikus viszonyszámokat, lineáris trendet, mozgóátlagot és átlagos változás mutatószámait. A vizsgálat alapjául szolgáló adatok az OIV (International Organisation of Vine and Wine) és a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) adatbázisából származnak.

Leírás
Kulcsszavak
statisztika, szőlészet, borászat
Forrás