A klasszikus és a populáris irodalom határán: Shakespeare találkozása az álmokkal

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban a klasszikus irodalom populáris közegben való megjelenésével, a transzmediális történetmondás, adaptáció sajátosságaival, megjelenésével foglalkozom Neil Gaiman Sandman című képregényében. Dolgozatom első felében fogalmi áttekintést teszek: körüljárom a klasszikus és populáris fogalmakat, az időbeli távolság okozta hermeneutikai problémát, a transzmedialitás és adaptáció jelenségét, sajátosságait, típusait, valamint ezeknek a képregény műfajára való vonatkoztathatóságát. Dolgozatom központi részében a Sandmanben megjelenő, néhány klasszikus szöveg értelmezésére, elemzésére teszek kísérletet. Elsősorban Shakespeare írói karakterével, valamint a Szentivánéji álom és A vihar című drámájával foglalkozom, ezen kívül az Orpheusz éneke mítoszra és az Ezeregyéjszaka meséiből Harún ar-Rasíd és a perzsa Ali meg a tarisznyája című szövegre térek ki.

Leírás
Kulcsszavak
klasszikus irodalom, populáris irodalom, transzmediális történetmondás, adaptáció, képregény, Sandman, Shakespeare
Forrás